Nhu cầu thuê nhà kho tăng tại nhiều địa phương

Theo một báo cáo mới nhất của CBRE Việt Nam, thời gian gần đây nhu cầu thuê nhà kho tiếp tục tăng mạnh trong cả nước nhờ các ngành sản xuất phát triển và người dân tăng chi tiêu tiêu dùng. Chi tiêu tiêu dùng tại Việt Nam đang tăng trưởng nhanh và sẽ tiếp…

Đọc thêm

Chấn chỉnh hoạt động kho ngoại quan

Phòng ngừa gian lận từ hoạt động kho ngoại quan Theo đánh giá của Tổng cục Hải quan, mặc dù quy định pháp luật và quy trình nghiệp vụ về công tác quản lý hàng hóa gửi kho ngoại quan cơ bản đã đầy đủ; các đơn vị đã chủ động, tích cực trong việc…

Đọc thêm
0906943250